Členské 2018

Čítať viac

Registrácia/predĺženie členstva pre rok 2018

Zápis z Valného zhromaždenia SSA 2017

Čítať viac

Valné zhromaždenie 12.11.2017

Čítať viac

Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční v nedeľu 12.11.2017 o 16:00 v kultúrnom dome v Bobrovci.

Zápis z Mimoriadneho Valného zhromaždenia 23.4.2017

Čítať viac

Mimoriadne Valné zhromaždenie

Čítať viac

V nedeľu 23.4.2017 sa uskutoční Mimoriadne VZ, o 17:00 v Bobrovci na Ihrisku (ŠK Bobrovec).
Jeho predmetom sú nové stanovy SSA, ktoré je potrebné schváliť, aby mohol byť konštatovaný súlad so zákonom o športe. Zúčastniť sa s právom hlasovať sa môžu všetci členovia SSA.

2% z dane

2% z dane

Čítať viac