Valné zhromaždenie SSA 2018

Zmena dátumu! Správna rada SSA Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16.12.2018 o 16:00 v kultúrnom dome v Bobrovci.

Aktuálnej Správnej rade sa končí 4-ročné funkčné obdobie. Na VZ prebehne voľba novej Správnej rady. Prosíme preto záujemcov o túto činnosť o zaslanie kandidatúr na info@skialpuj.sk najneskôr do 3.12. Zároveň každý člen SSA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu.

Správna rada SSA má podľa stanov 5 členov.

Prosíme o čo najhojnejšiu účasť členov SSA, najmä delegátov klubov.

Program VZ:

1. Prezentácia členov

2. Činnosť SSA v roku 2018- (Slovenský pohár, reprezentácia)

3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018

4. Voľba novej Správnej rady na nasledujúce funkčné obdobie

  • Predstavenie kandidátov
  • Voľba SR

5. Prestávka- nová SR si zvolí prezidenta a viceprezidenta

6. Plán činnosti na rok 2019 - (kalendár SP a SEP, reprezentácia....)

7. Diskusia, návrhy na činnosť

8. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov

9. Ukončenie Valného zhromaždenia

Dôležité upozornenie k hlasovaniu! Podľa stanov SSA z roku 2017 hlasovanie bude prebiehať podľa kľúča delegátov, tak ako na minuloročnom VZ.

Kľúč delegátov:

Na Valnom zhromaždení SSA sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe nasledovného kľúča:

1.      Každý klub registrovaný v SSA si zvolí svojho delegáta,  ktorý má

-          1 hlas: ak je registrovaných v SSA minimálne 5 členov klubu

-          Ďalší 1 a viac hlasov: 1 hlas za každých 5 pretekárov, ktorý boli hodnotení v Slovenskom pohári v uplynulej sezóne

-          Ďalší 1 hlas: ak klub organizuje pretek Slovenského pohára

(Delegát klubu môže disponovať 1-viac hlasmi).

2.      1 delegát zastupujúci športovcov s 1 hlasom, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.

3.      1 delegát zastupujúci športových odborníkov s 1 hlasom (trénerov, rozhodcov, atď.)

4.      1 delegát zastupujúci reprezentantov s 1 hlasom.

úplné znenie stanov: https://www.skialpuj.sk/rs-infos-news/stanovySSA2017.pdf

Delegáti si prinesú na VZ splnomocnenie preukazujúce, že boli poverení zastupovať jeho členov.

Predbežný kalendár pretekov 2019:

19.1. Vertical Grand Tour Tatranská Lomnica

26.1. Kubínska Hoľa

2.2. Rallye Červenec (SP)

9.2. Hore dole Derešom (SP)

23.2. Malinô Brdo (SP)

2.3. K2 Malá Fatra/Špindlerův Mlýn (SEP??)

21.-23.3. Bokami Západných Tatier

30.3. Chopok 3000+

Komentáre

comments powered by Disqus