Valné zhromaždenie 12.11.2017

Valné zhromaždenie SSA sa uskutoční v nedeľu 12.11.2017 o 16:00 v kultúrnom dome v Bobrovci.

Program VZ: 


1. Prezentácia členov 
2. Činnosť SSA v roku 2017- (Slovenský pohár, reprezentácia, mládež, internetová stránka..)
3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017
4. Plán činnosti na rok 2018 - (kalendár SP a SEP, reprezentácia, rozpočet, členské, novinky z ISMF....)
5. Diskusia, návrhy na činnosť 
6. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov 
7. Ukončenie Valného zhromaždenia 

Dôležité upozornenie k hlasovaniu! Na mimoriadnom VZ v apríli 2017 bola schválená úprava stanov. Hlasovanie na VZ bude prebiehať podľa kľúča delegátov:

Kľúč delegátov:

Na Valnom zhromaždení SSA sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe nasledovného kľúča:

1.      Každý klub registrovaný v SSA si zvolí svojho delegáta,  ktorý má
-          1 hlas: ak je registrovaných v SSA minimálne 5 členov klubu
-          Ďalší 1 a viac hlasov: 1 hlas za každých 5 pretekárov, ktorý boli hodnotení v Slovenskom pohári v uplynulej sezóne
-          Ďalší 1 hlas: ak klub organizuje pretek Slovenského pohára
(Delegát klubu môže disponovať 1-viac hlasmi).
2.      1 delegát zastupujúci športovcov s 1 hlasom, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.
3.      1 delegát zastupujúci športových odborníkov s 1 hlasom (trénerov, rozhodcov, atď.)
4.      1 delegát zastupujúci reprezentantov s 1 hlasom.

úplné znenie stanov: https://www.skialpuj.sk/rs-infos-news/stanovySSA2017.pdf

Delegáti si prinesú na VZ splnomocnenie preukazujúce, že boli poverení zastupovať jeho členov.

Komentáre

comments powered by Disqus