VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSA 2019

SPRÁVNA RADA SSA VÁS POZÝVA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, KTORÉ SA USKUTOČNÍ V SOBOTU 19.10.2019 O 17:00 V PRIESTOROCH MÚZEA JANKA KRÁĽA V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI.

Na VZ prebehne voľba jedného člena do Správnej rady. Prosíme preto záujemcov o túto činnosť o zaslanie kandidatúr na info@skialpuj.sk najneskôr do 15.10. Zároveň každý člen SSA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu.

Správna rada SSA má podľa stanov 5 členov. Počas tohto roka sa rozhodol odstúpiť Andrej Škovrán.

 

Prosíme o čo najhojnejšiu účasť členov SSA a najmä delegátov klubov.

 

Program VZ:

 

1. Prezentácia členov

2. Činnosť SSA v roku 2019

3. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018

4. Voľba piateho člena Správnej rady

5. Plán činnosti na rok 2019 - (kalendár Slov. pohára, reprezentácia, aktivity pre členov, novinky z ISMF)

6. Diskusia, návrhy na činnosť

7. Odhlasovanie všetkých prijatých bodov

8. Ukončenie Valného zhromaždenia

 

Dôležité upozornenie k hlasovaniu! Podľa stanov SSA z roku 2017 hlasovanie bude prebiehať podľa kľúča delegátov, tak ako pri vlaňajšej voľbe novej Správnej rady.

 

Kľúč delegátov:

 

Na Valnom zhromaždení SSA sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určeným na základe nasledovného kľúča:

 

1.  Každý klub registrovaný v SSA si zvolí svojho delegáta,  ktorý má

-      1 hlas: ak je registrovaných v SSA minimálne 5 členov klubu

-      Ďalší 1 a viac hlasov: 1 hlas za každých 5 pretekárov, ktorí boli hodnotení v Slovenskom pohári v uplynulej sezóne

-      Ďalší 1 hlas: ak klub organizuje preteky Slovenského pohára

(Delegát klubu môže disponovať 1-viac hlasmi).

 

2.  1 delegát zastupujúci športovcov s 1 hlasom, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.

3.  1 delegát zastupujúci športových odborníkov s 1 hlasom (trénerov, rozhodcov, atď.)

4.  1 delegát zastupujúci reprezentantov s 1 hlasom.

 

úplné znenie stanov: https://www.skialpuj.sk/rs-infos-news/stanovySSA2017.pdf

 

Delegáti si prinesú na VZ splnomocnenie preukazujúce, že boli poverení zastupovať jeho členov.

Komentáre

comments powered by Disqus