Mimoriadne Valné zhromaždenie

V nedeľu 23.4.2017 sa uskutoční Mimoriadne VZ, o 17:00 v Bobrovci na Ihrisku (ŠK Bobrovec).
Jeho predmetom sú nové stanovy SSA, ktoré je potrebné schváliť, aby mohol byť konštatovaný súlad so zákonom o športe. Zúčastniť sa s právom hlasovať sa môžu všetci členovia SSA.

16. apríla 2017

Program VZ:

  1. Oboznámenie so stanovami
  2. Návrhy a pripomienky
  3. Voľba kontrolóra (nezávislý člen SSA)
  4. Schválenie stanov
  5. Diskusia k uplynulej sezóne

Komentáre

comments powered by Disqus