Mimoriadne Valné zhromaždenie

V nedeľu 23.4.2017 sa uskutoční Mimoriadne VZ, o 17:00 v Bobrovci na Ihrisku (ŠK Bobrovec).
Jeho predmetom sú nové stanovy SSA, ktoré je potrebné schváliť, aby mohol byť konštatovaný súlad so zákonom o športe. Zúčastniť sa s právom hlasovať sa môžu všetci členovia SSA.

Program VZ:
1. Oboznámenie so stanovami
2. Návrhy a pripomienky
3. Voľba kontrolóra (nezávislý člen SSA)
4. Schválenie stanov
5. Diskusia k uplynulej sezóne

16. apríla 2017

Komentáre

comments powered by Disqus