Priebežné poradie Slovenského pohára

Priebežné poradie Slovenského pohára po 5 kolách.
Vyhodnotenie sa uskutoční v sobotu 14.4 2018 po poslednom kole verticali na Chopok v hoteli Ski na Záhradkách.
Do celkového hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie výsledky zo 6 pretekov SP.
Finančne odmenení budú 6 najlepší muži+veteráni a 3 najlepšie ženy. Pre 3 najlepších veteránov a juniorov sú pripravené vecné odmeny.

Venuj 2% z dane

Postup ako poukázať 2% pre SSA:

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=7449

Majstrovstvá Európy Etna 21.-24.2.

Majstrovstvá Európy tento rok hostí Sicília na sopke Etna.

Po prílete do sicílskej Catanie nás privítalo skoro letných 16° a prímorský vzduch, no v dohľade sme mali zasneženú Etnu. Dejiskom majstrovstiev je mestečko Nicolosi, na južnej strane Etny, kde sa pôvodne malo pretekať. Kvôli nevhodným snehovým podmienkam sa museli trate presunúť na severnú stranu.


Reprezentanti v zložení Jakub Šiarnik, Matúš Danko (seniori) a Boris Obergries, Kristián Jánošík (juniori) zabojujú deň po dni v troch disciplínach šprintoch, verticali a indivuduali.

Držte palce :)

Aktualizácia používateľských kont

Systém kont bol prerobený. Pre existujúce kontá je potrebné si aktualizovať heslá.

 • Prepracovaný detail konta
 • Adresa bola rozdelená na viacero položiek
 • Väčšina údajov je voliteľná
 • Zostáva predvyplnenie údajov pri prihlasovaní na pretek
 • Pridaná sekcia nariadenia GDPR
 • Nový kryptovací mechanizmus vyžaduje zmenu hesla cez formulár zmeny hesla 

 

S pozdravom team JNet

Členské 2018

Registrácia/predĺženie členstva pre rok 2018

Postup registrácie/predíženia členstva: 

- je potrebné vyplniť registračný formulár v pravom hornom rohu tejto stránky: registrácia člena SSA

(ďalšou možnosťou je registrovať sa na prvom preteku SP)

- následne obdržíte info o platbe členského poplatku:

do 15 rokov: 1,- EUR

15 - 60 rokov: 10,- EUR 

nad 60 rokov:  1,- EUR


Úhradu prosím prevádzajte na číslo účtu SK40 1100 0000 0026 2509 8465 . Do Variabilného symbolu uveďte rodné číslo.  Do odkazu pre prijímateľa uveďte vašu adresu.

- po obdržaní platby Vám bude vystavený členský preukaz, ktorý Vás oprávňuje štartovať v kategórii A

- výhody členstva:

 • vyhodnotenie v Slovenskom pohári
 • zľava 3 eur zo štartovného na pretekoch SP
 • 20% zľava na ubytovanie a stravu na Horskej chate pod Kráľovou hoľou
 • 5% zľava z nákupu v obchodoch Zajo

 

Pri skupinových registráciách klubmi nás prosím kontaktujte mailom: info@skialpuj.sk

Preukazy si prosím prevezmite na prvom preteku SP. Ak máte záujem o zaslanie preukazu, informujte nás emailom.

Zápisnica z Valného zhromaždenia SSA

Konané dňa: 12.11.2017

Miesto: Obecný úrad v Bobrovci

 

Program zasadnutia:

1. Prezentácia členov
2. Činnosť SSA v roku 2017

3. Reprezentácia
4. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017
5. Plán činnosti na rok 2018 - (kalendár SP a SEP, reprezentácia, rozpočet, členské, novinky z ISMF....)
6. Voľba kontrolóra SSA
7. Diskusia a návrhy na činnosť

 

1. Prezentácia členov

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili s právom hlasovať zástupcovia klubov Skialp Bobrovec, Skialp Klub Krížna, Malinô Skialp Team a zástupca reprezentantov (viď.prezenčná listina)

2. Činnosť správnej rady v roku 2017:

 • Od začiatku sezóny 2017 bola zavedená nová webová stránka SSA: www.skialpuj.sk.
 • SSA nadviazala spoluprácu so sponzormi reprezentácie: Trekland, Alpha Sport, ITOCA, pokračuje snaha o nadviazanie spolupráce s ďalšími sponzormi.
 • SSA sa zúčastnila diskusií s TMR v Jasnej o vytýčení koridorov pre skialpinistov
 • V minulej sezóne sa uskutočnilo 5 kôl Slovenského a 3 kolá Stredoeurópskeho pohára. Organizátorom boli vyplatené dotácie podľa splnených podmienok.
 • Obnovili sa Majstrovstvá Slovenska pretekom v Sučanoch, ktoré každoročne pripadnú na iný pretek Slovenského pohára.
 • Počet členov: 135, navýšenie členskej základne, pretekári v A kategórii museli byť členom SSA.
 • V apríli 2017 boli pozmenené a doplnené stanovy SSA.

 

3. Reprezentácia

Reprezentácia sa zúčastnila 2 kôl Svetového pohára a Majstrovstiev sveta. Nominačnými boli preteky vo Valčianskej doline a Rallye Červenec.

 • 1. Svetový pohár Cambre d´Aze, Francúzsko- reprezentanti: Šiarnik, Jánošík
 • 2. Svetový pohár Erzincan, Turecko– reprezentanti: Ďaďová, Šiarnik
 • Majstrovstvá sveta Alpago-Piancavallo,Taliansko– reprezentanti: Šiarnik, Obergris, Jánošík, Danko, Trizna, Laštík, Marcinek
 • Výsledky sú dostupné  na internetovej stránke.

Najvýraznejším úspechom bolo 5.miesto kadeta Borisa Obergriesa v individuálnom preteku na Majstrovstvách sveta.

 

4. Prehľad hospodárenia s finančnými prostriedkami

 • K dispozícii vyúčtovanie za rok 2017 (možnosť nahliadnutia, viď.príloha)

 

5. Plán činnosti na rok 2018

Kalendár pretekov pre sezónu 2018

- V nasledujúcej sezóne sa uskutoční 7 kôl Slovenského pohára, ktorého súčasťou sú 3 kolá Stredoeurópskeho pohára, do celkového hodnotenia sa započítavajú 4 najlepšie výsledky.

 • Zmena parametrov tratí kvôli zosúladeniu s pravidlami ISMF: trať mužov: do 1900 v.m., trať žien bude rovnaká ako trať juniorov. (Zmena pravidiel bude zahrnuté v Pravidlách Slovenského pohára.)

 

 • Hlasovanie: všetci delegáti za: Malinô Skialp Team : 3 hlasy, Skialp Klub Krížna: 2 hlasy, Skialp Bobrovec: 3 hlasy, Jakub Šiarnik – 1 hlas za reprezentantov

 

Členské

- Výška členského príspevku zostáva nezmenená: 10 eur, zľava 3 eurá v SP zo štartovného

 • dodržanie pravidla – kategória A – nutné členské

 

VZ 2019- Voľba Správnej rady

Rokom 2018 sa končí 4-ročné funkčné obdobie Správnej rady SSA. Na VZ v októbri/novembri 2018 bude zvolená nová Správna rada. Kandidáti môžu zasielať prihlášky na info@skialpuj.sk.

 

6. Voľba kontrolóra SSA

O funkciu kontrolóra SSA prejavil záujem Mgr.Peter Kalman, nar.1983, študoval na Právnickej fakulte UMB BB, pracuje ako právnik v spoločnosti Tatravagónka Poprad, momentálne sa pripravuje na advokátske skúšky. Skialpinizmu sa venuje od roku 2001. Snaží sa naštartovať skialpinistickú komunitu pod Kráľovou Hoľou.

Funkčné obdobie kontrolóra je 5 rokov.

- Hlasovanie: všetci delegáti hlasovali za

 

7. Diskusia a návrhy na činnosť

Činnosť v oblasti propagácie skialpinizmu

- SSA plánuje prezentácie skialpinizmu pre mládež na školách, výstavu fotografií v múzeu Janka Kráľa v LM, premietanie filmov v kine v LM (s prítomnosťou generálneho partnera SSA Treklandu).

- Motivácia mládeže, vyhľadávanie talentov cez kluby, r. 2020 Lausanne, olympiáda mládeže.

Web stránka

- SSA web stránka – zaviesť vyhradené ,,okno,,  pre bývalých úspešných reprezentantov v skialpinizme, tzv. sieň slávy, možnosť reklamy pre kluby, link na klubovú stránku.

 • Generálny partner – Trekland, možnosť prispievania sponzorstvom aj na jednotlivé kolá SP?

Časomiera pre preteky SP

 • Zo strany organizátorov pretekov padol návrh na zabezpečenie jednotnej časomiery pre preteky Slovenského pohára (prípadne aj open preteky), čo by mi mohlo znížiť cenu, uľahčiť prihlasovanie aj celkové vyhodnotenie SP. SSA zistí možnosti a informuje kluby.

 

Zapísala: Simona Triznová

 

Upravila: Michaela Danková

 

Predsedajúci: Andrej Škovrán

 

 

V Bobrovci, 12.11.2017

 

Vyúčtovanie roku 2017: Vyuctovanie 2017.pdf

Podpísaná zápisnica s prezenčnou listinou: ZAPISNICA - valne zhromazdenie 2017.docx