SSA v pozícií národného športového zväzu v zmysle § 16 Zákona o športe vykonávajúc výlučnú pôsobnosť pre skialpinizmus na území Slovenskej republiky so znepokojením prijala návrh vyhlášky Okresného úradu Prešov ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa príslušných platných právnych predpisov Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „NP TANAP“ alebo aj „vyhláška“).

 

V prvom rade by sme chceli zdôrazniť postoj SSA ako jednej z mnohých dotknutých komunít a záujmových združení, ktorých imanentným znakom je prítomnosť a vykonávanie športovej činnosti vo voľnej prírode.  SSA ako športová organizácia zastáva názor, že šport je v súčasnosti  jedným z najdôležitejších zložiek ľudského života, nakoľko vytvára jednu z najvhodnejších spoločenských a kultúrnych nadstavieb kompenzujúcich negatívny dopad civilizačných tendencií smerujúcich k potlačeniu fundamentálnych pohybových návykov ľudstva v dôsledku enormného nástupu technológii.

 

SSA má za to, že akékoľvek nezmyslené obmedzovanie pohybu a selekcia športových aktivít prináša len zbytočnú a neprehľadnú reguláciu, ktorá z milovníka prírody a športu generuje spoločenského nepriateľa porušujúceho právne predpisy SR. SSA zásadné nesúhlasí s reštriktívnou filozofiou návrhu NP TANAP-u a v prílohe tohto stanoviska pripájame písomné pripomienky k zverejnenému návrhu. V zmysle priložených pripomienok SSA zásadne nesúhlasí

  1. s celým návrhom sezónnej uzávery definovanej v § 3 bod 3. vyhlášky.
  2. s časovým obmedzením ohraničujúcim pohyb len v čase od východu slnka po jeho západ (najmä §3 bod 1A vyhlášky ale aj vo ostatných prípadoch), nakoľko takýto stav nekorešponduje s bezpečnosťou pohybu v horách najmä v zimnom období (plánovanie dlhšej túry v bežných ranných hodinách s cieľom vyčleniť nástup do exponovaného prostredia počas absencie denného svetla je jedným zo základných zásad bezpečnosti zimnej športovej činnosti v horách).
  3. s obmedzením prítomnosti psa v §3 bod 1C  vyhlášky. Považujeme to v spojení s § 3 ods. 4. vyhlášky za neprimerane reštriktívne a prísne riešnie, ktoré môže vylučovať okrem iných aj znevýhodnené skupiny verejnosti (osamelí ľudia, zdravotne postihnutí, a pod.) z návštevy národného parku.

 

Ohľadom regulácie horolezectva, skialpinizmu a zimnej turistiky navrhujeme úplne odstrániť reguláciu definovanú teritoriálne aj časovo nakoľko vykonávanie horských športových aktivít je výrazne spojené s aktuálnymi poveternostnými a snehovými podmienkami, ktoré majú na realizáciu športovej činnosti rozhodujúci vplyv. Častokrát sa môže stať, že podmienky na skialpinizmus môžu byť nevhodné už pred 15.04. alebo môžu byť veľmi vhodné po 15.04. Veľmi často sú doliny prázdne počas „povoleného obdobia“ nakoľko pretrváva vysoké lavínové nebezpečenstvo alebo sú  nepriaznivé poveternostné podmienky. Dôrazne nesúhlasíme s podmieňovaním pohybu skialpinistov vo vysokohorskom teréne preukázaním preukazu horolezeckej organizácie. V súčasnej dobe totiž skialpinizmus ako šport zastrešuje samostatná skialpinistická organizácia, t.j. Slovenská skialpinistická asociácia, ktorá združuje skialpinistické kluby aj jednotlivcov a podobná situácia je aj na medzinárodnej úrovni nakoľko UIAA ako horolezecká organizácia už skialpinizmus nezastrešuje. Skialpinizmus zastrešuje skialpinistická organizácia ISMF.

 

V tejto súvislosti  nesúhlasíme ani s definíciou skialpinizmu ako odvetvia horolezectva, resp. zimnej turistiky tak ako je uvedené v § 2 bod e) a bod i) vyhlášky a navrhujeme samostatnú definíciu v zmysle priloženého návrhu. Poukazujeme aj na nezmyselnosť takéhoto úzkeho definovania športových aktivít, nakoľko stav ktorý je navrhovaný novou vyhláškou v oblasti koridoru Zelené pleso – Zbojnícka chata napríklad vylučuje pohyb pomocou pomerne rozšíreného splitboardu. 

 

Na záver by sme chceli zhrnúť niekoľko faktov: na Slovensku národné parky zaberajú cca 6,5 % celého územia, v Taliansku je to cca 5,0 %, v Rakúsku 3,0 % v Českej republike len okolo 1,5 %. Zároveň môžeme sledovať u mnohých endemických druhoch tatranskej fauny (kamzíky, svište) dlhodobo priaznivý stav.  V minulosti sme boli svedkami veľkých omylov sociálneho inžinierstva, keď v dôsledku nezmysleného zákazu obhospodarovania vysokohorských a hôľnych pasienkov vtedajšej štátnej ochrany prírody tradičným pastierskym spôsobom došlo prakticky k zániku pastierskej kultúry a tradície chovu dobytka v horských oblastiach Slovenska, čo v neposlednom rade výrazne ovplyvnilo socioekonomický stav horských vidieckych sídiel, ktorého dôsledkom bol vznik neslávneho javu hladových dolín a jeho následky pretrvávajú dodnes. Vo vyspelých štátoch Západnej Európy, USA a Kanade je práve prítomnosť ľudí želaným sekundárnym javom chránených oblastí a zdrojom príjmov miestnych komunít, ktoré sú vďaka prítomnosti prírodného bohatstva diskvalifikované z príjmov z iných s ochranou prírody nekompatibilných zdrojov. Na Slovensku je možné už dnes vidieť dopad súčasnej nezdravej regulácie okrem iného:

  1. značná  disproporcia účasti na cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách najmä v dôsledku dlhodobej celoročnej uzávery Belianskych Tatier  vo vzťahu k obciam nachádzajúcim sa v podhorí Belianskych Tatier,
  2. preťažené chodníky v populárnych studených dolinách počas vrcholu letnej turistickej sezóny alebo
  3. praktická absencia vysokohorského terénu v zmysle definície vyhlášky, ktorý by nebol súčasťou národného parku a v ktorom by sa mohol vykonávať skialpinizmus ako aj iné vysokohorské aktivity bez akýchkoľvek obmedzení (napríklad v zimnom období sa nedá vyhnúť tréningu počas pracovných dní v noci).

 

Veríme, že naše pripomienky budú zohľadnené vo fáze ďalšieho legislatívneho procesu a že spolu s ostatnou dotknutou verejnosťou, pre ktorú je pohyb vo prostredí TANAP-u významnou súčasťou života budeme svedkami prijatia NP TANAP-u, ktorý nekriminalizuje návštevníkov národného parku, pre ktorých je ochrana prírody a zachovanie a zveľaďovanie prírodného bohatstva základným etickým princípom.

 

S úctou,

 

 

 

Igor Žiak

Prezident SSA

 

 

 

Príloha: Pripomienky k návrhu NP TANAP

Vo Francúzsku sa darilo

Tretie kolo Svetového pohára vo francúzskom Super Dévoluy zavŕšilo trojvíkendové putovanie skialpinistického konvoja

Tretie kolo Svetového pohára vo francúzskom Super Dévoluy zavŕšilo trojvíkendové putovanie skialpinistického konvoja.

Preteky sa konali v lokalite, kde Marianna Jagerčíková veľmi často trénuje. Pre naše trio to bolo veľkým plusom. V týždni pred pretekmi dokonca išli na tréning s Matteom Eydallinom, trojnásobným víťazom Pierra Menty.

Nové maximum

V sobotu sa išiel individuál. Ako prvý išiel do boja junior Boris Obergries. Preteky rozbehol veľmi dobre a držal sa v prvej polovici štartovného poľa. Do cieľa napokon prišiel na 14. priečke s malou stratou na najlepšiu desiatku. Boris sa každým víkendom zlepšoval a tento individuál mu priniesol do rebríčka aj zaujímavých 18 bodov.

Z našich

išla do boja ako ďalšia Marianna Jagerčíková. Na prvom medzičase bola šiesta, na druhom o pozíciu nižšie a v cieli napokon figurovala na 8. pozícii.

Muž Jakub Šiarnik ležal tri dni v posteli a bojoval s chorobou. Na štart išiel bez vážnych očakávaní a zdá sa, že to pomohlo. Oproti predošlým štartom svoj výkon stupňoval a na každom medzičase sa posúval nahor. V cieli bol ako 20. najrýchlejší. Na prvého Eydallina stratil 5 minúť a 55 sekúnd, čo je na pretekoch s prevýšením 1700 metrov minimálna strata. Pre Šiarnika to bolo v individuálnych pretekoch nové maximum.

Zradil ju pás

V nedeľu boli na programe technicky náročné šprinty. Každá chyba mrzí dvojnásobne. Práve tomu sa chceli vyhnúť aj naši reprezentanti. Jakub Šiarnik s Borisom Obergriesom v týždni trénovali prezúvačky a nahadzovanie lyží na batoh. Pre Borisa dopadol šprint veľmi dobre. Dostal sa až do semifinále, z ktorého ďalej nepostúpil, no stačilo to na 10. miesto.

Kubo Šiarnik skončil vo štvrťfinále. Postup z kvalifikácie mu neunikol, ale ďalej sa nedostal. 24. pozícia mu opäť priniesla body. Najbližšie šprinty ho čakajú na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku 10. marca.

Marianna Jagerčíková v domácom prostredí ťažila aj z dobrej podpory. Marianna nastúpila sebavedome do semifinále a v stúpaní viedla. Pri strhávaní pásov a následnom zjazde prišla o prvú pozíciu, ale na postup do finâle to stačilo. Vo finálovej šestici zavâhala hneď po štarte, kedy mala problém s pásom. Stratu už nedobehla a finišovala na šiestom mieste, jednu pozíciu za hodnotenou päticou najlepších. Tým pádom prišla do cieľa šiesta, no aj tak opäť potvrdila svoju príslušnosť v skialpovej špičke.

 

Hodnotenie víkendu z pohľadu našich

Boris Obergries: "Tretie kolo Svetového pohára bolo pre mňa určite najúspešnejšie. V individuále mi unikla top 10 len kvôli zlomenej paličke, ale v šprinte sa mi top 10 podarila. Takže z mojej strany veľká spokojnosť. Konečne sa mi podarilo ukázať, že so svojou výkonnosťou sa viem porovnávať s užšou juniorskou špičkou.

Marianna Jagerčíková: "Počas individuálu boli ťažké podmienky, pretože snežilo. Bolo to sľubné, po prvom výstupe som bola tretia. Potom som v zjazde spadla. Pohybovala som sa medzi 5. až 8. priečkou. V kvalifikácii šprintu som bola piata, nohy sa rozhýbavali ťažko. V semifinále to bolo pekné, viedla som od začiatku až po posledné prezúvanie, prišla som druhá. Finále mi nevyšla, mala som smolu, po 20 metroch sa mi odlepil pás. Keď som si ho dala späť chcela som dievčatá dobehnúť, no stratila som rytmus a chybičky pribúdali. Bolo to pre mňa domáce prostredie, bývala som tu 13 rokov. Tlačilo ma to dopredu. Sú to celkom povzbudzujúce výsledky. Ak sa mi podarí vychytať všetky chybičky, môže to byť v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé.

Jakub Šiarnik: "Poučil som sa z prepáleného štartu z Andorry a navyše ma ešte ráno dusilo, takže aj kvôli prieduškám som sa chcel v sobotu dostávať do otáčok postupne. Ukázalo sa to ako dobrá taktika. Pretekalo sa na okruhu, ktorý sme išli štyrikrát. Trať som si prezrel aj na rozcvičke. Zjazdy neboli špeciálne náročné, avšak miestami bolo treba dávať pozor na kôru. Znalosť zjazdu mi k výsledku tiež dopomohla. V šprintoch sa mi podarilo splniť cieľ - postup z kvalifikácie. Cítim, že po stránke dynamiky sa zatiaľ hľadám. Technické veci som zvládol tentokrát bez zaváhania.

 

FOTO: SPORTDIMONTAGNA.COM

Na Liptove bolo druhé kolo Slovenského pohára.

Počasie deň pred pretekmi a predpoveď na sobotu neveštili nič príjemné. Piatok bol daždivý, no napokon sa počas pretekárskeho zápolenia nerozpršalo. Oteplenie spôsobilo, že sneh bol mäkký a ťažký, zjazdy boli veľmi náročné a nohy dostali poriadne zabrať. 

Organizátori zvládli prípravu na jednotku. Aj napriek problémom s počasím nachystali kvalitnú a zaujímavú trať, ktorá spĺňala parametre ťažkého skialpinizmu.

Rozhodol v treťom kopci

Na štarte sa zišla, okrem trojice reprezentantov, celá slovenská špička. Najväčšími favoritmi na triumf medzi mužmi boli domáci pretekári Jozef Hlavčo a Matúš Danko. 

Dlho to bolo o súboji tejto dvojice. Blízko za nimi bol aj Lukáš Trizna. Napokon sa po tuhom súboji Hlavčovi podarilo rozhodnúť preteky. Do cieľa zjazdoval sám a vyhral so značným náskokom.

"Organizátorom chcem poďakovať za skvelé preteky. Trať, zázemie, registrácia a vyhodnotenie prebiehali hladko. Predpoveď bola zlá, našťastie cez preteky nepršalo. Sneh bol síce mokrý, zjazdy boli ťažšie, ale všetci sme sa s tým museli vysporiadať. Do pretekov som išiel s tým, že trať poznám. Vychutnal som si to, som nabitý pozitívnou energiou," zhodnotil Hlavčo, ktorý o triumfe rozhodol v treťom kopci:

"Išiel som do stúpania s tým, že stopa by mohla byť ideálne prešlapaná a silové straty budú minimálne. Zaútočil som, pretože pred záverečným zjazdom po ceste, kde chodia turisti, som chcel mať náskok. Do cieľa som chcel ísť v bezpečnej a komfortnej zóne," dodal víťaz 2. kola pohára.

Druhý Matúš Danko sa v týždni pred pretekmi necítil dobre, no v cieli sa na to nevyhováral.

"Jožo išiel v posledných dvoch stúpaniach veľmi pekne. Mne došlo. Možno to bolo aj chorobou, ale Jožo bol lepší," povedal Danko.

Triznová: "Bolo to dlhé!"

V ženskej kategórii zvíťazila Simona Triznová. V cieli bola z triumfu prekvapená, hovorila, že Zuzana Dudášová si asi musela vybrať slabší deň.

"Bolo to strašne dlhé a ťažké. V zjazdoch som sa snažila ísť rýchlo, čo sa mi aj darilo. Posledné stúpanie bolo ťažké, dostala som aj kŕče. So Zuzkou sme boli stále blízko seba," povedala v cieli Triznová, pre ktorú to bol po Štrbskom plese druhý triumf.

Vo veteránoch bol prvý Vlado Hubač, ktorý prišiel do cieľa celkovo na 6. mieste. V cieli hovoril, že to bolo krásne a rád štartoval. Deň predtým nevedel, či príde, ale napoko neľutoval.

Výsledky dlhá trať: muži A - 1. Hlavčo (Salomon/Suunto), 2. Danko (Skialp Bobrovec/Scarpa), 3. L. Trizna (Skialp Bobrovec); muži veteráni - 1. Hubač (Dynafit T. Lomnica), 2. Longauer (SSA), 3. T. Mikolajczyk (Alpinka SkiTrab Team/KS Kandahar); ženy A - 1. S. Triznová (Skialp Bobrovec), 2. Dudášová (skialpinista.sk), 3. Ľ. Ďaďová (skialpinista.sk)

Výsledky krátka trať: juniori - 1. Jánošík (Pro Efekt Dynafit), 2. Macinek (MarcoMarcinek Funclub), 3. Elantkowski (TKN Tatra Team; muži B - 1. Ujček (Skialp klub Kriváň), 2. Kačmarčík (Športrysy), 3. Košár (HO LS Poprad); juniorky - 1. Machajová (HK James D. Kubín), 2. Máliková (HK James DK); kadetky - 1. Kovárová (New-wawe multisport), 2. Mazalová (Ski klub Donovaly); veteránky - 1. Czuchry (KS Kandahar); kadeti - Matúš Černek

 

Kompletné výsledky nájdete https://www.skialpuj.sk/_default_upload_bucket/RallyCervenec2019vysledky.pdf

Sobota priniesla v Andorre individuálne preteky.

FONT BLANCA, 26. január - Počasie bolo v posledných dňoch v Andorre pravé zimné. Organizátori mali plné ruky práce s prípravou tratí. Napokon sa im podarilo ráno pred štartom postarať o veľmi peknú trať so zaujímavými stúpaniami a náročnými zjazdmi.

Od úvodu pretekov diktovali tempo v mužskej kategórii Taliani. Postupne sa v čele pretekov osamostatnila dvojica Robert Antonioli, Matteo Eydallin. Z triumfu sa napokon tešil prvý menovaný, ktorý bol v cieli o šestnásť sekúnd skorej ako jeho krajan. Tretí skončil Francúz Xavier Gachet.

"Opäť platí to isté. Viem, že mám na viac. Síce to bolo v lyžovaní lepšie ako pred týždňom, ale aj tak som v prvom zjazde stratil vyše 40 sekúnd ašesť pozícií. Nešlo sa mi dobre, možno to je aj vzhľadom na náročné cestovanie," zhodnotil Jakub Šiarnik. Slovenský reprezentant skončil 28., na Antonioliho stratil ľahko cez desať minút.

Zaujímavosťou je, že v úvode pretekov išiel s Bon Mardionom. Ten napokon dokázal z tretej desiatky vyskákal až na piate miesto.

Historický výsledok

V ženách máme veľmi horúce želiezko v ohni počas celej sezóny v podobe Marianny Jagerčíkovej. Už v lete ukazovala svoje kvality v najťažších bežeckých vertikáloch. Zimu začala úspešne na francúzskych majstrovstvách, minulý týždeň očarila 8. miestom v individuálnych pretekoch.

Včera avizovala, že sa cíti veľmi dobre a na preteky sa teší. Pocity neklamali. Marianne sa podarilo svoje maximum zlepšiť. Skončila hneď pod stupňom víťazov.

"Dnes to boli super preteky v krásnom slnečnom počasí. Začiatok bol náročný, keďže sa najprv išlo po rovine a stratila som nejaké miesta. Po prvom zjazde som bola zatavená a myslela som, že pri ďalšom výšľape neodlepím nohy zo zeme, ale podarilo sa mi to rozchodiť. V ďalších technických výšľapoch som sa posunula nahor," povedala Jagerčíková, ktorú tešilo, že v poslednom zjazde aj napriek pádu pozíciu nestratila.

Prázdna nádrž

V junioroch bojoval Boris Obergries. Po nešťastnom minulom víkende si chcel v Andorre napraviť chuť. Ruka síce stále bolí, ale aj tak sa rozhodol potaviť na štart. Po prvom výšľape bol na jedenástej priečke, no v ďalšom priebehu pretekov stratil päť pozícií a skončil na 16. mieste.

"V prvom výšľape som sa cítil celkom dobre, preto som bol aj tak hore," rozhovoril sa Boris a pokračoval:

"Prišiel zjazd, v ktorom som stratil. Po prvom kole mi výkon klesol o polovicu, prestal som vládať. Neviem, kde bola chyba. Stále som sa snažil, no nešlo to. Zajtra skúsim ako to pôjde, snáď strata nebude veľká. Juniori, ktorí dnes boli vpredu, sú na vysokej úrovni," doplnil s tým, že ruku dnes neriešil. Síce ho bolí, no pod výkon sa nepodpísala.

 

Muži
1. Robert Antonioli (ITA) 1:23:30
2. Matteo Eydallin (ITA) 1:23:46
3. Xavier Gachet (FRA) 1:25:44
28. Jakub Šiarnik (SVK) 1:33:49

Ženy

1. Alba De Silvestro (ITA) 1:43:35
2. Claudia Galicia Cotrina (ESP) 1:44:13
3. Lorna Bonnel (FRA) 1:44:13
4. Marianna Jagerčíková (SVK) 1:48:56 

Muži U23
1. Davide Magnini (ITA)
2. Thibault Anselmet (FRA)
3. Maximilien Drion Du Chapois (BEL)

Ženy U23
1. Giulia Murada (ITA)
2. Lena Bonnel (FRA)
3. Julia Casanovas Cuairan (ESP)

Juniori 
1. Aurélien Gay (SUI) 1:30:53
2. Sebastien Guichardaz (ITA) 1:32:15
3. Patrick Perreten (SUI) 1:32:48
16. Boris Obergries (SVK) 1:47:40

Juniorky
1. Ekaterina Osichkina (RUS)
2. Emilie Farquet (SUI)
3. Samantha Bertolina (ITA)

FOTO: MAURIZIO TORRI

Zajtrajší individuál bude vysielaný naživo

Seriál Svetového pohára pokračuje v Andorre.

Svetový pohár sa z rakúskeho Bischofshofenu presunul do pyrenejského strediska Font Blanca v Andorre. Celý skialpinistický konvoj sa na víkend v tomto malom štáte tešil.

Jakub Šiarnik a Boris Obergries strávili týždeň spolu v Innsbrucku. Následne sa presunuli do francúzskeho a spoločne s Mariannou Jagerčíkovou do Pyrenejí.

"Od nedele sme strávili na cestách vyše 1700 kilometrov. To sa na kvalite tréningu podpíše. Aj napriek tomu sme s Borisom boli raz 3300 metrov. Sľubujeme si od toho lepšie zvládnutie výšky v Andorre. Nevieme vôbec čo máme očakávať. Padlo veľa snehu a trať sme si nemohli prejsť," povedal Jakub Šiarnik, ktorý by chcel nadviazať na minulú nedeľu.

Posilnená ôsmym miesto z individuálu prišla do Andorry Marianna Jagerčíková. Pocity má pred zajtrajškom výborné.

"Trať sme si nemohli obzrieť, nevieme čo nás čaká. Je 4. lavínový stupeň a organzátori nemali včera možnosť značiť trať. Bude to pre nás prekvapenie, no vieme, že by to malo byť vo výške od 2000 do 2500 metrov v stredisku Arcaliz," priblížila nám Marianna. Doplnila, že na zajtra hlásia pekné počasie a odmäk.

Boris Obergries išiel na trojboj Svetového pohára motivovaný. Plány mu sťažilo zranenie ruky, s ktorým sa snažil trénovať. O ruku sa vie oprieť, ale na sto percent to nie je.

"Tento týždeň bol náročný aj z hľadiska cestovania. Som rád, že sa mi podarilo odtrénovať všetko, čo som mal v pláne. Hlavne som sa zamieraval na dostatočnú regeneráciu. Dúfam, že sa mi zajtra pôjde dobre," v krátkosti povedal Boris, pre ktorého to budú ďalšie cenné skúsenosti smerom do budúcna.

Všetkým trom držíme v zajtrajších pretekoch palce. Preteky budú k dispozícii live. Link na prenos nájdete na www.fontblanca.ad alebo na www.facebook.com/fontblanca/.

Jagerčíková v Top 10, bodovali aj Šiarnik a Obergries

Po nevydarených šprintoch sa našim reprezentantom podarilo v individuálnych pretekoch napraviť chuť.

Nedeľa priniesla druhé preteky v rámci víkendu Svetového pohára v rakúskom Bischofshofene. Na programe boli individuálne preteky. Celá trať mala byť odlišná. Nepretaklo sa na Höchkonigu, ale v okolí skokanských mostíkov. Zjazdy mali byť jednoduchšie na širokých a viac čitateľných pláňach. Namiesto toho sa lyžovačky sústredili v lesoch. Jakubovi Šiarnikovi a Marianne Jagerčíkovej to pripomínalo Pierra Mentu.

O fantastický výsledok sa postarala Marianna Jagerčíková. 33-ročná Slovenka dlhodobo žijúca vo Francúzsku skončila v ženskej kategórii ôsma!

"Bolo to celkom dobré, ale sú drobnosti, ktoré viem vylepšíť. Zjazd nebol najnáročnejší, ale aj na tom sa dá popracovať," povedala bezprostredne po pretekoch.

Stratil smerom nadol

"Dnes som si napravil chuť po nevydarenom šprinte. Od štartu som sa pohyboval pomerne vysoko. Na vrchole prvého dlhého stúpania som bol na 22 priečke," povedal Šiarnik. Okrem hlavného stúpania boli aj dva menšie, no tie podľa Šiarnika poradím až tak nezamiešali.

Cenné sily a pozície stratil rodák zo Smrečian v zjazdoch. Aj napriek tomu sa po nieľkokých zimách sa dostal slovenský muž v individuálnych pretekoch do elitnej tridsiatky:

"Najdlhší zjazd bol pomerne náročný a stál pár pozícií. V nasledujúcom kole som sa znovu vyšvihol o pár pozícií nazad na 26. miesto. V zjazde som však opäť zaostal a na trati šprintu bojoval o bodovanú tridsiatku. 29. miesto a prijateľná strata na úrovni desiatich percent ma teší. Oproti minulým rokom som sa zlepšil aj v zjazdoch, ale uvedomujem si, že na špičku to zatiaľ nestačí. Pri ľahšom zjazde by som mohol pomýšľať na lepší výsledok," zhodnotil 24-ročný reprezentant.

 

Išiel s narazenou rukou

Boris Obergries už v sobotu podvečer avizoval, že na individuál nastúpi aj so zranenou rukou. Napokon skončil na 20. priečke. Porazil českých a poľských pretekárov. Svoj výkon hodnotí pozitívne.

"Samozrejme, 20. miesto a 10-minútová strata na víťaza juniorskej kategórie nie je žiadne terno. Uvedomujem si, že mám rezervy. Najväčšou bolo dnes natiahnuté zápästie ešte z piatkových šprintov. Bolesť už nebola taká veľká, ale počas pretekov som ľavú ruku prakticky nemohol použivať. Som rád, že som preteky dokončil," opísal Boris Obergries, ktorý mal problémy pri dôraznom odrážaní sa palicami. Náročná bola aj manipulácia s výstrojom na prezúvačkách. V Andorre by slovenský junior chcel zlepšiť svoje umiestnenie v individuálnych pretekoch.

"Ďakujeme fanúšikom za povzbudzovanie a milé správy," zhodli sa všetci traja reprezentanti Slovenska.

Už túto sobotu pokračuje seriál Svetového pohára individuálom v Andorre. Nedeľa prinesie zápolenie vo vertikály.

Muži
1. Michele Boscacci (ITA) 1:26:14
2. Robert Antonioli (ITA) 1:26:38
3. Werner Marti (SUI) 1:26:45
29. Jakub Šiarnik (SVK) 1:35:47

Ženy

1. Axelle Mollaret (FRA) 1:14:30
2. Claudia Galicia Cotrina (ESP) 1:14:37
3. Marianne Fatton (SUI) 1:14:37
8. Marianna Jagerčíková (SVK) 1:18:51

Muži U23
1. Samuel Equy (FRA) 1:29:33
2. Hans-Inge Klette (NOR) 1:33:42
3. Thibault Anselmet (FRA) 1:33:50

Ženy U23
1. Giulia Murada (ITA) 1:17:01
2. Mara Martini (ITA) 1:20:39
3. Arina Riatsch (SUI) 1:21:42

Juniori
1. Aurélien Gay (SUI) 1:05:13
2. Giovanni Rossi (ITA) 1:05:31
3. Patrick Perreten (SUI) 1:06:39
20. Boris Obergries (SVK) 1:15:03

Juniorky
1. Samantha Bertolina (ITA)
2. Valeria Pasquazzo (ITA)
3. Miruna-Maria Girbacea (ROU)