Slovenská skialpinistická asociácia

Čaká nás majstrovský víkend

Sobota a nedeľa ponúkne v Demänovskej doline parádne skialpinistické predstavenie

Sobota a nedeľa ponúkne v Demänovskej doline parádne skialpinistické predstavenie. Štartovať bude kompletná špička zo Slovenska, Poľska aj Česka.

Preteky Hore-dole Derešom sa po úspešných edíciách v rokoch 2017 a 2018 stali pretekmi kalendára Slovenského pohára, Majstrovstvami Slovenska a do svojho pohára ich zaradili aj Česi.

To všetko spôsobilo, že v Jasnej sa tento víkend stretne nabitá konkurencia. Prvý raz v sezóne sa na domácich pretekoch ukážu Jakub Šiarnik a Boris Obergries. Veľkým lákadlom je aj účasť jednej z najlepších pretekárok na svete Marianny Jagerčíkovej!

"Na domáce preteky sa teším. Prvý raz sa mi stalo, že prvé preteky doma absolvujem až po sérii štartov v zahraničí. Teším sa na ľudí a parádnu trať," povedal Jakub Šiarnik, pre ktorého to bude piaty pretekový víkend v rade.

Sobota prinesie individuálne preteky v Derešskom kotli. Štartovať môžu všetci okrem kadetov a kadetiek.

"Jedná sa o otvorené MSR v individuály a vo vertikály. Vyšli sme v ústrets českým kolegom, ktorí chceli zaradiť preteky do svojho pohára. Sobota bude tradične situovaná do Derešského kotla. Vertikál sa bude odohrávať v lokalite Širokej doliny, Peknej vyhliadky, popd Vidličky na Chopok so štartom na Lúčkach. Nepôjde sa po zjazdovke, pôjde sa v plnej poľnej. Istá časť sa pôjde aj na stúpacích železách. Máme pred sebou dva náročné dni, na ktoré sme pripravení," zhodnotil Igor Žiak, prezident Slovenskej skialpinistickej asociácie a hlavný organizátor pretekov Hore-dole Derešom.

V sobotu je štart o 9:30, v nedeľu o 8:00. V prípade ďalších informácií navštívte web http://www.derese.sk

SSA v pozícií národného športového zväzu v zmysle § 16 Zákona o športe vykonávajúc výlučnú pôsobnosť pre skialpinizmus na území Slovenskej republiky so znepokojením prijala návrh vyhlášky Okresného úradu Prešov ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa príslušných platných právnych predpisov Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma (ďalej len „NP TANAP“ alebo aj „vyhláška“).

 

V prvom rade by sme chceli zdôrazniť postoj SSA ako jednej z mnohých dotknutých komunít a záujmových združení, ktorých imanentným znakom je prítomnosť a vykonávanie športovej činnosti vo voľnej prírode.  SSA ako športová organizácia zastáva názor, že šport je v súčasnosti  jedným z najdôležitejších zložiek ľudského života, nakoľko vytvára jednu z najvhodnejších spoločenských a kultúrnych nadstavieb kompenzujúcich negatívny dopad civilizačných tendencií smerujúcich k potlačeniu fundamentálnych pohybových návykov ľudstva v dôsledku enormného nástupu technológii.

 

SSA má za to, že akékoľvek nezmyslené obmedzovanie pohybu a selekcia športových aktivít prináša len zbytočnú a neprehľadnú reguláciu, ktorá z milovníka prírody a športu generuje spoločenského nepriateľa porušujúceho právne predpisy SR. SSA zásadné nesúhlasí s reštriktívnou filozofiou návrhu NP TANAP-u a v prílohe tohto stanoviska pripájame písomné pripomienky k zverejnenému návrhu. V zmysle priložených pripomienok SSA zásadne nesúhlasí

  1. s celým návrhom sezónnej uzávery definovanej v § 3 bod 3. vyhlášky.
  2. s časovým obmedzením ohraničujúcim pohyb len v čase od východu slnka po jeho západ (najmä §3 bod 1A vyhlášky ale aj vo ostatných prípadoch), nakoľko takýto stav nekorešponduje s bezpečnosťou pohybu v horách najmä v zimnom období (plánovanie dlhšej túry v bežných ranných hodinách s cieľom vyčleniť nástup do exponovaného prostredia počas absencie denného svetla je jedným zo základných zásad bezpečnosti zimnej športovej činnosti v horách).
  3. s obmedzením prítomnosti psa v §3 bod 1C  vyhlášky. Považujeme to v spojení s § 3 ods. 4. vyhlášky za neprimerane reštriktívne a prísne riešnie, ktoré môže vylučovať okrem iných aj znevýhodnené skupiny verejnosti (osamelí ľudia, zdravotne postihnutí, a pod.) z návštevy národného parku.

 

Ohľadom regulácie horolezectva, skialpinizmu a zimnej turistiky navrhujeme úplne odstrániť reguláciu definovanú teritoriálne aj časovo nakoľko vykonávanie horských športových aktivít je výrazne spojené s aktuálnymi poveternostnými a snehovými podmienkami, ktoré majú na realizáciu športovej činnosti rozhodujúci vplyv. Častokrát sa môže stať, že podmienky na skialpinizmus môžu byť nevhodné už pred 15.04. alebo môžu byť veľmi vhodné po 15.04. Veľmi často sú doliny prázdne počas „povoleného obdobia“ nakoľko pretrváva vysoké lavínové nebezpečenstvo alebo sú  nepriaznivé poveternostné podmienky. Dôrazne nesúhlasíme s podmieňovaním pohybu skialpinistov vo vysokohorskom teréne preukázaním preukazu horolezeckej organizácie. V súčasnej dobe totiž skialpinizmus ako šport zastrešuje samostatná skialpinistická organizácia, t.j. Slovenská skialpinistická asociácia, ktorá združuje skialpinistické kluby aj jednotlivcov a podobná situácia je aj na medzinárodnej úrovni nakoľko UIAA ako horolezecká organizácia už skialpinizmus nezastrešuje. Skialpinizmus zastrešuje skialpinistická organizácia ISMF.

 

V tejto súvislosti  nesúhlasíme ani s definíciou skialpinizmu ako odvetvia horolezectva, resp. zimnej turistiky tak ako je uvedené v § 2 bod e) a bod i) vyhlášky a navrhujeme samostatnú definíciu v zmysle priloženého návrhu. Poukazujeme aj na nezmyselnosť takéhoto úzkeho definovania športových aktivít, nakoľko stav ktorý je navrhovaný novou vyhláškou v oblasti koridoru Zelené pleso – Zbojnícka chata napríklad vylučuje pohyb pomocou pomerne rozšíreného splitboardu. 

 

Na záver by sme chceli zhrnúť niekoľko faktov: na Slovensku národné parky zaberajú cca 6,5 % celého územia, v Taliansku je to cca 5,0 %, v Rakúsku 3,0 % v Českej republike len okolo 1,5 %. Zároveň môžeme sledovať u mnohých endemických druhoch tatranskej fauny (kamzíky, svište) dlhodobo priaznivý stav.  V minulosti sme boli svedkami veľkých omylov sociálneho inžinierstva, keď v dôsledku nezmysleného zákazu obhospodarovania vysokohorských a hôľnych pasienkov vtedajšej štátnej ochrany prírody tradičným pastierskym spôsobom došlo prakticky k zániku pastierskej kultúry a tradície chovu dobytka v horských oblastiach Slovenska, čo v neposlednom rade výrazne ovplyvnilo socioekonomický stav horských vidieckych sídiel, ktorého dôsledkom bol vznik neslávneho javu hladových dolín a jeho následky pretrvávajú dodnes. Vo vyspelých štátoch Západnej Európy, USA a Kanade je práve prítomnosť ľudí želaným sekundárnym javom chránených oblastí a zdrojom príjmov miestnych komunít, ktoré sú vďaka prítomnosti prírodného bohatstva diskvalifikované z príjmov z iných s ochranou prírody nekompatibilných zdrojov. Na Slovensku je možné už dnes vidieť dopad súčasnej nezdravej regulácie okrem iného:

  1. značná  disproporcia účasti na cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách najmä v dôsledku dlhodobej celoročnej uzávery Belianskych Tatier  vo vzťahu k obciam nachádzajúcim sa v podhorí Belianskych Tatier,
  2. preťažené chodníky v populárnych studených dolinách počas vrcholu letnej turistickej sezóny alebo
  3. praktická absencia vysokohorského terénu v zmysle definície vyhlášky, ktorý by nebol súčasťou národného parku a v ktorom by sa mohol vykonávať skialpinizmus ako aj iné vysokohorské aktivity bez akýchkoľvek obmedzení (napríklad v zimnom období sa nedá vyhnúť tréningu počas pracovných dní v noci).

 

Veríme, že naše pripomienky budú zohľadnené vo fáze ďalšieho legislatívneho procesu a že spolu s ostatnou dotknutou verejnosťou, pre ktorú je pohyb vo prostredí TANAP-u významnou súčasťou života budeme svedkami prijatia NP TANAP-u, ktorý nekriminalizuje návštevníkov národného parku, pre ktorých je ochrana prírody a zachovanie a zveľaďovanie prírodného bohatstva základným etickým princípom.

 

S úctou,

 

 

 

Igor Žiak

Prezident SSA

 

 

 

Príloha: Pripomienky k návrhu NP TANAP

Vo Francúzsku sa darilo

Tretie kolo Svetového pohára vo francúzskom Super Dévoluy zavŕšilo trojvíkendové putovanie skialpinistického konvoja

Tretie kolo Svetového pohára vo francúzskom Super Dévoluy zavŕšilo trojvíkendové putovanie skialpinistického konvoja.

Preteky sa konali v lokalite, kde Marianna Jagerčíková veľmi často trénuje. Pre naše trio to bolo veľkým plusom. V týždni pred pretekmi dokonca išli na tréning s Matteom Eydallinom, trojnásobným víťazom Pierra Menty.

Nové maximum

V sobotu sa išiel individuál. Ako prvý išiel do boja junior Boris Obergries. Preteky rozbehol veľmi dobre a držal sa v prvej polovici štartovného poľa. Do cieľa napokon prišiel na 14. priečke s malou stratou na najlepšiu desiatku. Boris sa každým víkendom zlepšoval a tento individuál mu priniesol do rebríčka aj zaujímavých 18 bodov.

Z našich

išla do boja ako ďalšia Marianna Jagerčíková. Na prvom medzičase bola šiesta, na druhom o pozíciu nižšie a v cieli napokon figurovala na 8. pozícii.

Muž Jakub Šiarnik ležal tri dni v posteli a bojoval s chorobou. Na štart išiel bez vážnych očakávaní a zdá sa, že to pomohlo. Oproti predošlým štartom svoj výkon stupňoval a na každom medzičase sa posúval nahor. V cieli bol ako 20. najrýchlejší. Na prvého Eydallina stratil 5 minúť a 55 sekúnd, čo je na pretekoch s prevýšením 1700 metrov minimálna strata. Pre Šiarnika to bolo v individuálnych pretekoch nové maximum.

Zradil ju pás

V nedeľu boli na programe technicky náročné šprinty. Každá chyba mrzí dvojnásobne. Práve tomu sa chceli vyhnúť aj naši reprezentanti. Jakub Šiarnik s Borisom Obergriesom v týždni trénovali prezúvačky a nahadzovanie lyží na batoh. Pre Borisa dopadol šprint veľmi dobre. Dostal sa až do semifinále, z ktorého ďalej nepostúpil, no stačilo to na 10. miesto.

Kubo Šiarnik skončil vo štvrťfinále. Postup z kvalifikácie mu neunikol, ale ďalej sa nedostal. 24. pozícia mu opäť priniesla body. Najbližšie šprinty ho čakajú na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku 10. marca.

Marianna Jagerčíková v domácom prostredí ťažila aj z dobrej podpory. Marianna nastúpila sebavedome do semifinále a v stúpaní viedla. Pri strhávaní pásov a následnom zjazde prišla o prvú pozíciu, ale na postup do finâle to stačilo. Vo finálovej šestici zavâhala hneď po štarte, kedy mala problém s pásom. Stratu už nedobehla a finišovala na šiestom mieste, jednu pozíciu za hodnotenou päticou najlepších. Tým pádom prišla do cieľa šiesta, no aj tak opäť potvrdila svoju príslušnosť v skialpovej špičke.

 

Hodnotenie víkendu z pohľadu našich

Boris Obergries: "Tretie kolo Svetového pohára bolo pre mňa určite najúspešnejšie. V individuále mi unikla top 10 len kvôli zlomenej paličke, ale v šprinte sa mi top 10 podarila. Takže z mojej strany veľká spokojnosť. Konečne sa mi podarilo ukázať, že so svojou výkonnosťou sa viem porovnávať s užšou juniorskou špičkou.

Marianna Jagerčíková: "Počas individuálu boli ťažké podmienky, pretože snežilo. Bolo to sľubné, po prvom výstupe som bola tretia. Potom som v zjazde spadla. Pohybovala som sa medzi 5. až 8. priečkou. V kvalifikácii šprintu som bola piata, nohy sa rozhýbavali ťažko. V semifinále to bolo pekné, viedla som od začiatku až po posledné prezúvanie, prišla som druhá. Finále mi nevyšla, mala som smolu, po 20 metroch sa mi odlepil pás. Keď som si ho dala späť chcela som dievčatá dobehnúť, no stratila som rytmus a chybičky pribúdali. Bolo to pre mňa domáce prostredie, bývala som tu 13 rokov. Tlačilo ma to dopredu. Sú to celkom povzbudzujúce výsledky. Ak sa mi podarí vychytať všetky chybičky, môže to byť v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé.

Jakub Šiarnik: "Poučil som sa z prepáleného štartu z Andorry a navyše ma ešte ráno dusilo, takže aj kvôli prieduškám som sa chcel v sobotu dostávať do otáčok postupne. Ukázalo sa to ako dobrá taktika. Pretekalo sa na okruhu, ktorý sme išli štyrikrát. Trať som si prezrel aj na rozcvičke. Zjazdy neboli špeciálne náročné, avšak miestami bolo treba dávať pozor na kôru. Znalosť zjazdu mi k výsledku tiež dopomohla. V šprintoch sa mi podarilo splniť cieľ - postup z kvalifikácie. Cítim, že po stránke dynamiky sa zatiaľ hľadám. Technické veci som zvládol tentokrát bez zaváhania.

 

FOTO: SPORTDIMONTAGNA.COM